ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים

אדריכלים הם הגורם המקצועי האחראי על תכנון הפרויקט, נראות המבנה מבחוץ ומבפנים וחלוקת החללים, מיקום וגדלים של חלונות, פתחי תאורה ומפתחים, שילוב אלמנטים משלימים ובחירת חומרים, מערכות חשמל, תקשורת, צנרת, מים וביוב, מערכות ואלמנטים לבטיחות אש ושחרור עשן ועוד.

התכנית האדריכלית תהווה את מפת הדרכים ןהנחיות הבנייה לקבלנים ולעובדי השטח, כאשר והיישום מתבצעים בכפוף להיתר הבנייה הניתן לפרויקט מן הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ברשות המקומית.

היקף המשימות וגודל האחריות שמונח על כתפי האדריכלים הוא עצום, כאשר כל טעות עשויה להביא לפגיעה מהותית באיכות המבנה ובבטיחות, לצורך בתיקונים מורכבים ויקרים, ואף לפגיעה של ממש בחיי אדם.

תפקיד חשוב זה, בין אם הוא מתבצע על ידי אדריכל המועסק במשרד/חברת אדריכלות, ובין אם על ידי אדריכל עצמאי, חושף את האדריכל לתביעות נזיקין אימתניות, בשל אחריותו הרחבה לפרויקט.

ביטוח אחריות מקצועית הוא כלי אשר נועד להגן על בעלי מקצוע וארגונים מפני תביעת נזיקין הנוגעת לאחריות מקצועית, בין אם בשל טעות בתום לב ובין אם בשל התנהלות רשלנית. ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים נועד להעניק שקט נפשי, מעטפת ביטוחית וכיסוי לכל תרחיש, ייצוג משפטי ומימון עלויות הגנה ומשפט, וכן את תשלום הפיצוי במידה וזה יוטל עליו בסופו של דבר.

ביטוח אחריות מקצועית למשרד/חברת אדריכלות

ענף האדריכלות מספק שירותים ליזמים, קבלנים, רשויות מקומיות, מוסדות וארגונים- בענפי הנדל”ן, הפיתוח, התשתיות והסביבה ובענף הבנייה. מדובר בתפקיד בעל מעמד יוקרתי, הנרכש במוסדות מובילים להשכלה גבוהה בישראל ובחו”ל. במטרה למקסם את מתן השירותים וההכנסות רבים מן האדריכלים פועלים במתכונת של חברת אדריכלות- המאגדת מספר אדריכלים ובעלי מקצוע משלימים ומספקת מעטפת שירותים רחבה.

במקרה זה, על החברה לדאוג למטריה רחבה ככל הניתן של ביטוחים עסקיים, המגינים עליה מפני תרחישים שונים ותביעות אפשריות.

ביטוח אחריות מקצועית לחברת אדריכלות ייבנה בהתאמה אישית מלאה, על פי גודל החברה, כמות העובדים- בדגש על מספר האדריכלים המועסקים בה, ויכלול ביטוח אחריות מקצועית לכל אדריכל בחברה הפועל מטעמה.

תביעה כנגד אדריכל המועסק בחברה, בשל טענה לטעות ו/או רשלנות אשר בוצעה על ידו בפרויקט שבוצע בשם החברה ותחתיה, תהה באחריות החברה, בין אם מדובר בתביעה ישירה כנגדה ובין אם בתביעה אישית של העובד אשר נהנה מהגנת אחריות שילוחית.

חברת אדריכלות אשר אינה מכוסה בפוליסת אחריות מקצועית- חשופה לתביעה ולהוצאות באופן מוחלט, ומחויבת לשאת בעלויות המשפטיות, עלויות ההגנה והפיצויים, בשם העובד האדריכל האמון על הפרויקט ונושא באחריות לטעות.

ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים עצמאיים

אדריכל עשוי לבחור לפעול באופן עצמאי, בין אם באמצעות משרד בוטיק קטן, ובין אם כקבלן משנה המספק שירותי אדריכלות ותכנון לחברות אדריכלות, הנדסה ובנייה בהסכמי שירות הנחתמים לכל פרויקט.

אדריכל עצמאי מסתמך על ידע, מיומנות וניסיון ככלים לביצוע עבודתו, ואינו נהנה ממעטפת תמיכה, ייעוץ ובקרה הקיימת במשרדים גדולים, מה שחושף אותו אף יותר לטעויות ולתביעות.

ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים עצמאיים יספק הגנה נרחבת בפוליסה מותאמת אישית, המביאה בחשבון את שנות הניסיון והמקצועיות, עבר ביטוחי וקיום של תביעות קודמות, היקף עבודה ופרויקטים.

מהם הכיסויים הכלולים בביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים

כיסויי הבסיס הנכללים בביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים ולמהנדסים:

 • כיסוי הוצאות משפט במקרה של תביעה.
 • כיסוי הגנה משפטית- שכר טרחת עורך דין.
 • תשלום פיצוי בהסדר פשרה עד לסכום התקרה הקבוע בפוליסה לסעיף זה, לתביעות בשווי העולה על ערך ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.
 • תשלום פיצוי אשר נקבע על ידי ערכאה שיפוטית, עד לסכום התקרה הקבוע בפוליסה.

הרחבות אפשריות לפוליסה:

 • שירותי ייעוץ וייצוג משפטי על ידי משרדי עורכי דין מומחי נזיקין המצויים בהסדר- לניהול תביעות בסכום אשר נמוך מסכום ההשתתפות העצמית המחייבת.
 • החלת הביטוח באופן רטרואקטיבי על שנות פעילות במשרד או חלק מהן, למקרה של תביעות שיוגשו בעתיד בגין תקופת פעילות ופרויקטים בהם הארגון/נותן השירות לא היה מבוטח.
 • הגנה מפני תביעות עתידיות- במקרה של סגירת העסק/פעילות והפסקת הביטוח.
 • החלת הביטוח על שותפים אשר הצטרפו אל החברה לאחר מועד תחילת הביטוח, וכיסוי ביטוחי רטרואקטיבי בגין עבודתם שלא במסגרת הארגון טרם הצטרפותם.
 • ביטוח הוצאת דיבה, מרמה ואי יושר- במקרה של תביעה מסוג זה כנגד החברה ובשל התנהלות מי מעובדיה.
 • הכפלת גבולות אחריות.

ביטוחים משלימים למשרדי אדריכלים והנדסה אזרחית:

 • ביטוח צד ג’ בגבולות אחריות נפרד ובנוסף לכיסוי הבסיס.
 • ביטוח חבות מעבידים- כיסוי ביטוחי לתשלומי פיצוי ו/או עלויות הגנה משפטית למעסיק כנגד תביעות נזקי גוף, תאונות עבודה ומחלות מקצוע של עובדים בארגון.
 • ביטוח סייבר- כיסוי בגין נזקים אשר נגרמו למבוטח או לצד שלישי בגין אירועי סייבר, פריצה וחדירה למערכות מידע, זליגת מידע חסוי והפרת פרטיות. הכיסוי יכלול תשלום בגין הוצאות נזיקין ישירות או עקיפות, פיצוי בגין אובדן רווחים, הוצאות ייעוץ וליווי מקצועי בשל חקירה רגולטורית, ואף תשלומי סחיטה המאיימים על בית העסק.

כיסויים ביטוחיים במקרה של ריבוי נתבעים

פרויקטים מסוג תכנון ובנייה, בין אם מדובר בסביבה ותשתיות ובין אם בפרויקטים בענף הבינוי, משלבים בין בעלי מקצוע רבים המלווים את התהליך מתחילתו ועד סופו. במקרה של ליקוי מהותי ונזיקין אשר נגרם בשל רשלנות או טעות מקצועית, לא תמיד ניתן למקד את האצבע המאשימה בבעל מקצוע אחד, מה שעשוי להוליד מצב של ריבוי נתבעים.

תביעת נזיקין בתחום אחריות מקצועית המוגשת כנגד מספר גורמים נשענת על טענה משפטית המוצאת אחריות ישירה, אחריות המשכית ואחריות תורמת, מה שעשוי להוליד תביעת נזיקין כנגד האדריכל המתכנן, המהנדס, מפקח הבנייה והקבלן גם יחד.

פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים נועדה לספק הגנה ישירה לאדריכל המבוטח, שאינה תלויה במספר הנתבעים.

סוג הביטוח תיאור ופרטים
ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים עצמאיים מספק הגנה נרחבת על פי פוליסה מותאמת אישית, המביאה בחשבון את שנות הניסיון, המקצועיות, עבר ביטוחי וקיום של תביעות קודמות, היקף עבודה ופרויקטים.
ביטוח אחריות מקצועית למשרד/חברת אדריכלות ייבנה בהתאמה אישית על פי גודל החברה וכמות העובדים, ויכלול ביטוח אחריות מקצועית לכל אדריכל בחברה. תביעה כנגד אדריכל מועסק תהה באחריות החברה.
כיסויים בסיסיים בביטוח אחריות מקצועית כוללים כיסוי הוצאות משפט, הגנה משפטית, תשלום פיצויים בהסדר פשרה או שנקבעו על ידי ערכאה שיפוטית, עד לסכום התקרה הקבוע בפוליסה.
הרחבות אפשריות לפוליסה ייעוץ וייצוג משפטי, החלת הביטוח באופן רטרואקטיבי, הגנה מפני תביעות עתידיות, כיסוי ביטוחי רטרואקטיבי לשותפים חדשים, ביטוח הוצאת דיבה ועוד.
ביטוחים משלימים למשרדי אדריכלים והנדסה אזרחית כוללים ביטוח צד ג’, ביטוח חבות מעבידים, וביטוח סייבר – כיסוי בגין נזקים מאירועי סייבר, פריצה למערכות מידע, זליגת מידע חסוי ואובדן רווחים.
כיסויים במקרה של ריבוי נתבעים פרויקטים בענף התכנון והבנייה עלולים להוליד מצב של ריבוי נתבעים. הפוליסה מספקת הגנה ישירה לאדריכל המבוטח בלי תלות במספר הנתבעים.

היתרונות של סוג ביטוח זה

ארבעה יתרונות בולטים של ביטוח אחריות מקצועית

 • הגנה כלפי תביעות ונזקים
 • שמירה על מוניטין מקצועי
 • תמיכה משפטית וייעוץ
 • הרחבת אפשרויות העסקה (במקרה של דרישה מוקדמת למכרז או פרויקט)

אדריכל המועסק כשכיר פועל מטעם מעסיקו וחלה עליו אחריות שילוחית. עליו לוודא כי הוא מבוטח בשמו ועל פי תחומי פעילותו על ידי המעסיק בפוליסה הארגונית.

ככל וקיים ביטוח אחריות מקצועית לאדריכל המועסק מטעם מעסיקו, פעילותו במסגרת הארגון כוללת כיסוי ביטוחי ומוגנת. פעילות עצמאית דורשת ביטוח אחריות מקצועית משלים בהתאם להיקף הפעילות.

ניתן להתאים את המעטפת הביטוחית ולרכוש כיסוי ייעודי/מורחב לפרויקט ספציפי. במקרה של עבודה קבועה מדובר בכיסוי פחות משתלם ונכון יהיה לרכוש כיסוי ביטוחי כולל.

ביטוח אחריות מקצועית אינו דורש תקופת הכשרה, אולם דורש הצהרה של המבוטח על אי קיום תביעות העומדות כנגדו עם רכישת הביטוח.

ביטוח אחריות מקצועית מיועד לספק מענה במקרה של טעות מקצועית או אף רשלנות מוכחת. חוסר תום לב וגרימת נזק מכוון על ידי המבוטח אינם נכללים בתנאי הפוליסה והביטוח ואף חושפים את המבצע לתביעה פלילית בנוסף לתביעת הנזיקין.

התקשרו
077-9971523